Start

Alla är bra på nått. Vi kan allt om miljö- och hälsofarliga rivningar så låt oss hjälpa er med utförandet, utbildningen eller hanteringen.

Sanering och rivning.


Vi utför sanering (miljöfarliga rivningar) som t.ex Asbest, PCB och mögel åt stora som små kunder.

Vi har arbetat med asbest- och PCB sanering sedan 2007 och är en av Stockholms regionens flitigaste och säkraste saneringsfirmor.

Utöver sanering utför vi även lättrivningar och så kallade nollningar av fastigheter och lokaler.


  • Fullt utbildad personal.
  • Aktiva medlemar i Branchorganisationen Sanerings och rivnings entreprenörena.
  • Omfattande dokumentation av säkerhetsarbetet.
  • Erfarna Projektledare.
  • Erfarna arbetsledare som hanterar arbetsstyrkan på plats.
  • Vår egen utbildningssektion, med godkännda och registrerade utbildare inom Asbestsanering
  • Utbildnings möjligheterna att ge era medarbetare grundläggande kunskap att upptäcka och utvärdera riskerna i era projekt.

SANERING OCH RIVNING

24/7 JOUR

RING PÅ

08-410 46 300

Säkerbyggmiljö för era medarbetare.

Banmästarvägen 2

163 43 SPÅNGA

08-410 46 300