Om oss

Vi har kunskapen och resurserna att lösa era miljö- och hälsofarliga rivningar.

Våra mål och riktlinjerVi arbetar efter mottot "Säkerbyggmiljö"Då frågar du säkert vad betyder det.


Vi vill att era medarbetare ska ha en frisk arbetsplats och möjligheten att utföra sitt jobb med kvalitet och på ett säkertsätt utan att tänka på ytre påverkan.

Det säkerställer vi genom att noggrant avgränsa arbetsområden och hantera de säkerhets risker som finns. I de flesta fall innebär det att miljöfarliga material saneras eller demonteras, men även att gamla installationer och byggdelar rivs.

  • Fullt utbildad personal.
  • Aktiva medlemar i Branchorganisationen Sanerings och rivnings entreprenörena.
  • Omfattande dokumentation av säkerhetsarbetet.
  • Erfarna Projektledare.
  • Erfarna arbetsledare som hanterar arbetsstyrkan på plats.
  • Vår egen utbildningssektion, med godkännda och registrerade utbildare inom Asbestsanering
  • Utbildnings möjligheterna att ge era medarbetare grundläggande kunskap att upptäcka och utvärdera riskerna i era projekt.
Västberga: Eternitskivor fasad saneras vid fönsterbyte
Västberga: Eternitskivor fasad saneras vid fönsterbyte
Västberga: Eternitskivor fasad saneras vid fönsterbyte
Bandhagen: Friläggning av installations punkt för Reline-arbeten
Bandhagen: Återställning av installations punkt för Reline-arbeten
Bandhagen: Återställning av installations punkt för Reline-arbeten
Garage: Friläggning av installations punkt för Reline-arbeten
Garage: Återställning av installations punkt för Reline-arbeten
Garage: Återställning av installations punkt för Reline-arbeten

Pågående ProjektVi på SBG  (bilderna motsvarare inte hur vi ser ut i verkligheten)


Pio Rodriguez

Verkställande Direktör


Grundare av firman.

Ansvarig för kalkylering och inköp.


Utbildningsansvarig


Jonathan Gonzales

Projetledare


Rivning och service arbeten

Sean Johansson

Verksamhets chef


Grundare av firman.

Ansvarig för miljöfarliga rivningar och saneringar.


Utbildningsansvarig

Zeno Ormos

Projetledare


Rivning och Byggservice arbeten

Banmästarvägen 2

163 43 SPÅNGA

08-410 46 300