Tjänster

Vi är redo att lösa era problem.

Tjänster

SANERING


Allt inom sanering och hantering av miljö- och hälsofarliga material

  • Asbest.
  • PCB
  • Mögel
  • Utbildning
  • Miljö- och materialinventering

RIVNING


Vi utför all typ av rivning.

  • Servicearbeten
  • Lokal och lägenhets nollningar.
  • Installations punkter för t.ex relinföretag.


Byggservice


Återställning efter rivning för kortvariga installationer.

  • Återställning efter installationspunkter.
  • Avgränsningar av byggområde.


Banmästarvägen 2

163 43 SPÅNGA

08-410 46 300