Tjänster

Vi är redo att lösa era problem.

Tjänster

SANERING

 

Allt inom sanering och hantering av miljö- och hälsofarliga material

  • Asbest.
  • PCB
  • Mögel
  • Utbildning
  • Miljö- och materialinventering

RIVNING

 

Vi utför all typ av rivning.

  • Servicearbeten
  • Lokal och lägenhets nollningar.
  • Installations punkter för t.ex relinföretag.

 

Byggservice

 

Återställning efter rivning för kortvariga installationer.

  • Återställning efter installationspunkter.
  • Avgränsningar av byggområde.

 

Banvaktsvägen 26

171 48 SOLNA

08-519 35 800