Om oss


SBG i stockholm abGrundat av Sean Johansson och Pio Rodriguez 2007, efter att arbetat tillsammans sedan 2004 i Handelsbolaget SaneringsBolaget HB.

Båda har sysslat med rivning och främst miljö- och hälsofarligrivning större delen av våra arbetsliv. Sedan SBG i STOCKHOLM startades har vi arbetat för att effektivisera säkerhetsarbetet och höja statusen i saneringsbranschen, genom aktivt arbete i branschorganisationer och kunskapsutbyte med Arbetsmiljöverket m.m


Vi har länge arbetat efter vårt motto ”säkerbyggmiljö”, vilket betyder att när vi är på plats så är fokusen på att alla som arbetar på projektet ska skyddas från hälsoskadlig påverkan genom ett grundligt utfört arbete men också med information hur och varför arbetet utförs. Vi har länge arbetat efter vårt motto ”säkerbyggmiljö”, vilket betyder att när vi är på plats så är fokusen på att alla som arbetar på projektet ska skyddas från hälsoskadlig påverkan genom ett grundligt utfört arbete men också med information hur och varför arbetet utförs.

Om oss


SBG i STOCKHOLM AB sysselsätter förnärvarande 38st killar och tjejer.

Vi har grupper som är specialiserade inom sanering, håltagning och maskin men vi eftersträvar att samtliga ska ha kunskap och behörighet att utföra allt som vi tillhandahåller. Där för får alla anställda samma paket av utbildningar, utöver vår kurs i systematiskt arbetsmiljöarbete (framtagen av oss tillsammans med riv- och saneringsentreprenörena) som heter RAM så går alla lift, heta arbeten, ställning 9m och asbestsanerings kurs. På det sättet så uppfattar vi att alla får en säker grund att stå på när dom utför arbetet.


Sanering

Arbetsstyrka 19 st

Omfattande kunskap och mångårig erfarenhet av att utföra och leda miljö- och hälsofarligarivningar.

Specialiserade på ASBEST- och PCBsaneringar. Säkerhetsarbete och dokumentation i världsklass.

Stora arbeten och små service arbeten får samma dedikation och efterföljer samma regelverk.

 

Rivning/Håltagning

Arbetsstyrka: 19 st + 12 st

Våra sanerare utför även rivningsarbeten och då med kunskapen om dammavskiljning från ASBEST saneringar överfört till kvartshaltiga rivningar och där rivningen utförs i särskilt känsliga miljöer. Utöver det har vi 12st som arbetar uteslutande med rivning och håltagning.

 

Miljöinventeringar & Saneringskonsult

Arbetsstyrka: 3 st

Miljö- och materialinventeringar av fastigheter och arbetsplatser. Innan och under pågående projekt. Vi utför heltäckande inventeringar och mer fokuserade inventeringar där vi fortlöpande kontrollerar material som kommer fram under pågående projekt.

Vi har även börjat erbjuda kvalitetskontroll av planerade eller redan påbörjade sanerings arbeten år byggare och fastighetsägare som inte känner sig säkra i sin kunskap om hur en sanering ska gå till på ett säkert sätt.

nutid och framtidVi fortsätter att arbeta mot vårt mål att vara riktmärket när det kommer till miljö- och hälsofarliga rivningsarbeten i hur det utförs och i kunskap. 


Under 2019 börajade vi diskutera med kollegor och vänner om att skapa något nytt och bättre. 


Xtream Group startades 2020 genom att de fyra grundarna Jason Pemberton, Pio Rodrigues, Sean Johansson och Jim English slog samman sina företag till en gemensam grupp. Orsaken till sammanslagningen var att grundarna gått och funderat länge på hur man kan skapa något större. Det som tidigare hindrat detta är, som många företagare lider av, tidsbrist men genom att arbeta tillsammans frigörs tid som kan användas till utveckling. Nu är målsättningen att skapa något stort tillsammans med sin personal, samarbetspartners och kunder. Målsättningen är att (precis som slogan säger ”Create Something Xtream”) skapa något stort.


Vi fyra grundarna delar samma värderingar vad gäller kvalité på utfört arbete, personalutveckling och hur man jobbar tillsammans med kunder. Dessa värderingar sprids i organisationen och på det sättet bidrar det till en gemensam syn och en gemensam känsla.

Målet är inte att skapa en stor byggkoncern, även fast stor del av verksamheten innehåller just byggdelar, utan målet är att skapa en företagsgrupp där människor kan utvecklas tillsammans och få utlopp för sina idéer.


Besök gärna oss på Xtream Group AB för mer information och insperation

SBG i STOCKHOLM AB


Adress:: Banmästarvägen 2, 163 43 SPÅNGA


E-post: info@sbgistockholm.se


Telefon: +46 8 410 46 300

Tjänster


Sanering


Rivning


Miljöinventeringar 

Länkar


Start |  Om ossTjänster Händer hos ossKontakt

Copyright © All Rights Reserved